Cận cảnh dàn chuyên cơ 'khủng' của các nhà lãnh đạo Nga từ cổ chí kim

Cận cảnh dàn chuyên cơ 'khủng' của các nhà lãnh đạo Nga từ cổ chí kim

Máy bay chở Hoàng tử Harry và Công nương bị sét đánh

Máy bay chở Hoàng tử Harry và Công nương bị sét đánh

Máy bay riêng trị giá 40 triệu bảng Anh của vợ chồng Hoàng tử Harry bị sét đánh

Máy bay riêng trị giá 40 triệu bảng Anh của vợ chồng Hoàng tử Harry bị sét đánh

Máy bay chở Hoàng tử Anh Harry và Công nương bị sét đánh trúng

Máy bay chở Hoàng tử Anh Harry và Công nương bị sét đánh trúng

Máy bay chở Hoàng tử Harry và Công nương bị sét đánh

Máy bay chở Hoàng tử Harry và Công nương bị sét đánh

Máy bay chở vợ chồng Hoàng tử Anh bị sét đánh trúng

Máy bay chở vợ chồng Hoàng tử Anh bị sét đánh trúng

Máy bay chở vợ chồng Hoàng tử Anh bị sét đánh trúng

Máy bay chở vợ chồng Hoàng tử Anh bị sét đánh trúng

Nhà truyền giáo Mỹ đòi mua chuyên cơ riêng trị giá 54 triệu USD

Nhà truyền giáo Mỹ đòi mua chuyên cơ riêng trị giá 54 triệu USD