10 năm vẫn chưa xong tái cơ cấu Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

Quá trình xây dựng phương án xử lý Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đã 10 năm nhưng đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dù nhiều lần điều chỉnh phương án tái cơ cấu vẫn chưa nhận được 'gật đầu' của lãnh đạo Chính phủ...

Chậm nhất ngày 25/3 báo cáo Chính phủ Đề án xử lý Dự án đóng tàu Dung Quất

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chậm nhất ngày 25/3 phải trình Thường trực Chính phủ Đề án tái cơ cấu dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Cần giải pháp tổng thể để xử lý vấn đề của Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

Ngày 7-3, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu, không để chậm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị; phải rõ về trình tự thủ tục và giải pháp.

Đề xuất xóa bỏ lỗ lũy kế trên 3.700 tỷ đồng nhà máy đóng tàu Dung Quất khó khả thi

Sáng 7/3, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh việc xử lý không thể kéo dài, làm chậm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị, phải rõ về trình tự thủ tục và giải pháp.

Xử lý Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất: 'Trường hợp đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt'

Đây là chỉ đạo được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra tại cuộc họp cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), diễn ra ngày 7/3.

Báo cáo Chính phủ phương án xử lý dự án tàu thủy Dung Quất chậm nhất 25/3

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá lại và đề xuất phương án tối ưu nhất xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Phải chọn giải pháp cuối cùng để xử lý dứt điểm việc tái cơ cấu DQS

Về phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: 'Phải chọn giải pháp cuối cùng để xử lý dứt điểm, không thể kéo dài mãi, ảnh hưởng tới các cơ quan liên quan'.

Đề án tái cơ cấu Công nghiệp tàu thủy Dung Quất: Chậm nhất 25/3 phải báo cáo

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện và báo cáo đề án tái cơ cấu Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất chậm nhất vào ngày 25/3.

Phải có phương án rõ ràng, cơ chế đặc thù tái cơ cấu dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Việc tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất, góp phần khôi phục ngành đóng tàu.

Chưa tìm được phương án khả thi để 'hồi sinh' Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

Theo các bộ ngành, phương án đề xuất tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) vẫn nhiều nội dung chưa đạt, chưa làm rõ được tính khả thi, tối ưu.

Bảo đảm hợp pháp, hài hòa các bên khi xử lý tài chính Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Sáng nay (7/3) , chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, việc xử lý không thể kéo dài, phải rõ về trình tự, thủ tục và giải pháp.

Không thể kéo dài xử lý Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, làm chậm tiến độ báo cáo

Sáng 7/3, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, DN chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc xử lý không thể kéo dài, làm chậm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị.

Trình Bộ Chính trị phương án xử lý Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất trong quý II/2024

Nhấn mạnh 'trường hợp đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt, không có giải pháp đặc biệt thì khó vực dậy được', Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ ý kiến hoàn thiện đề án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3.

Ủy ban Quản lý vốn hoàn thiện Đề án xử lý DQS, báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3

Sáng 7/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chốt thời hạn trình Thường trực Chính phủ Đề án xử lý DQS

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ ý kiến các đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo xử lý các dự án yếu kém thuộc ngành công thương, hoàn thiện Đề án xử lý DQS, báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3.

Không thể kéo dài việc xử lý đối với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

Sáng 7/3, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc xử lý không thể kéo dài, làm chậm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị, phải rõ về trình tự thủ tục và giải pháp.

Cần phương án tái cấu trúc phù hợp và khả thi cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Sáng 7/3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã chủ trì họp về phương án xử lý đối với Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Tìm phương án xử lý đối với nhà máy đóng tàu Dung Quất

Sáng nay 7/3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã chủ trì họp về phương án xử lý đối với Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

Các tập đoàn, tổng công ty phát huy vai trò chủ lực trong nền kinh tế

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN và 19 tập đoàn, tổng Công ty đồng hành vượt qua một năm đầy khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước.

Số phận của 12 đại dự án thua lỗ sau nhiều năm tái cơ cấu

Sau thời gian tập trung xử lý, một số dự án, doanh nghiệp có lãi, giảm lỗ lũy kế, đóng góp cho ngân sách nhà nước, giảm dư nợ trung hạn và dài hạn của các dự án/doanh nghiệp,

Nhiều dự án thoát lỗ, bắt đầu có lãi

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 20/12, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) cho biết: Năm 2024, CMSC cùng các Tập đoàn, Tổng công ty sẽ tiếp tục rà soát, đưa ra chính sách trọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn đọng cho dự án thua lỗ của ngành Công thương.

Năm 2024, xử lý dứt điểm dự án thua lỗ ngành Công Thương

Năm 2024, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng tập đoàn, tổng công ty rà soát, đưa ra chính sách trọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn đọng cho dự án thua lỗ. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án thoát khỏi vướng mắc. Đó là thông tin được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao đổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, diễn ra sáng 20/12.

Số phận 12 đại dự án thua lỗ ngành công thương giờ ra sao?

Đến nay, 8 dự án thua lỗ của ngành công thương đã có phương án xử lý. Một số đơn vị đã có lãi, giảm lỗ lũy kế.

'Siêu ủy ban' nói về xử lý dự án thua lỗ ngành công thương

Năm 2024, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng tập đoàn, tổng công ty rà soát, đưa ra chính sách trọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn đọng cho dự án thua lỗ ngành công thương. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án thoát khỏi vướng mắc.

Bản tin kinh tế 19/12: Tăng giá vé 47 trạm thu phí BOT; cửa vay sân sau sẽ hẹp

Tăng giá vé tại 47 trạm thu phí BOT; ngân hàng hết cửa cho vay sân sau, cho vay lãi suất thấp với người nhà lãnh đạo; tăng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TP.HCM... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Kiến nghị xử lý khoản nợ 7.000 tỷ đồng của Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã trình phương án xử lý Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Khoản nợ gần 7.000 tỷ đồng của nhà máy đóng tàu Dung Quất

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước vừa kiến nghị phương án xử lý tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS). Theo đó, nhiều ý kiến ủng hộ phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước xử lý khoản nợ phải trả của DQS.

'Hồi sinh' các dự án yếu kém, chậm tiến độ của ngành Công Thương

Thực hiện nhiệm vụ vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động tham mưu phương hướng xử lý các dự án.

Quảng Ngãi: 2 trong số 9 công nhân bị bỏng vụ cháy nổ đã tử vong

Liên quan vụ cháy nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm 9 công nhân bị bỏng, hiện đã có 2 người tử vong sau thời gian điều trị.

Vụ nổ tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất: Thêm một nạn nhân tử vong

Nạn nhân tử vong là ông Phan Văn V (sinh năm 1986, thợ lắp ráp, trú ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi). Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Vụ nổ tại Công ty DQS: Thêm một nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ nổ ngày 3/11 tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Công ty DQS) đóng tại Khu Kinh tế Dung Quất khiến 9 người bị bỏng nặng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến ngày 17/11, đã có hai nạn nhân tử vong, 6 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện, một người đã xuất viện.

Quảng Ngãi: Cháy nổ tại tàu vận tải làm 9 công nhân bị thương nặng

Ngày 3/11, tại Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) thuộc địa bàn khu vực cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) xảy ra 1 vụ tại nạn lao động làm 9 công nhân bị thương nặng.

9 người bị bỏng do nổ bình khí ga

Quảng Ngãi - Tại khu vực hầm chứa hàng của Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã xảy ra vụ nổ bình khí ga CO2 khiến 9 người bị bỏng, rất may không gây tử vong.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Tối 03/11, đại diện Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã có văn bản thông tin nguyên nhân ban đầu về vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương xảy ra tại công ty vào chiều cùng ngày.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ tại Công ty Tàu thủy Dung Quất

Van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ, cùng lúc các công nhân đang tiến hành công việc hàn, hơi dầu phát sinh trong két trống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy, nổ, khiến 9 công nhân bị bỏng.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ tại Công ty DQS Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) khiến 9 người bị thương, đại diện công ty đã có văn bản thông tin nguyên nhân ban đầu của vụ nổ.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ ở Công ty Tàu thủy Dung Quất

Công nhân Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (Quảng Ngãi) khi sửa tàu đã hàn cắt phát tia lửa gặp nhiên liệu rò rỉ gây cháy nổ, 9 người bị bỏng.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ khí gas làm 9 người bị thương ở Quảng Ngãi

Tối 3-11, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DOS) có thông tin và xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ khiến 9 người bị thương.

Tin tức 24h qua: Công an thông tin về clip người đàn ông nhảy kênh vì bị xử phạt vi phạm giao thông

Công an thông tin về clip người đàn ông nhảy kênh vì bị xử phạt vi phạm giao thông; Chốt phương án nghỉ Tết Giáp Thìn năm 2024;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Nổ bình khí ga khiến 9 người bị thương ở Quảng Ngãi

Chiều 3/11, tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương.

Quảng Ngãi: Nổ bình khí ga, khiến 9 công nhân bị bỏng

Ngày 3/11, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), trụ sở tại Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, Quảng Ngãi xác nhận, vừa xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 công nhân bị thương tại công ty.

Quảng Ngãi: Nổ bình khí ga, 9 người bị thương

Vụ nổ bình khí ga xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), khiến 9 người bị bỏng.

Nổ tại nhà máy đóng tàu, nhiều người bị thương

Vụ nổ xảy ra tại khu vực của một nhà máy đóng tàu nằm trên địa phận xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), thuộc Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất.

Nổ khí ga ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất, 9 người bị thương

Vụ nổ bình khí ga xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của Nhà máy đóng tàu Dung Quất khiến 9 người bị bỏng nặng.

Quảng Ngãi: Nổ bình khí ga, 9 người bị thương

Chiều 3-11, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS, trụ sở tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vừa xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương.

Quảng Ngãi: Nổ bình khí gas tại KCN Dung Quất làm 9 người bị bỏng

Vụ nổ khí gas tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, có trụ sở tại Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, làm 9 người bị thương, trong đó một số người bị bỏng nặng.

Nổ bình khí ga tại Quảng Ngãi làm 9 người bị thương

Ngày 3/11, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), trụ sở tại Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi xác nhận vừa xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương tại công ty.