Lễ hồi hương Hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Lễ hồi hương Hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Ngày 16/7, Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) và Văn phòng Tìm...
Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Bàn giao thêm một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh

Việt Nam và Mỹ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Việt Nam và Mỹ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 153

Mỹ tổ chức Lễ hồi hương hài cốt binh sĩ lần thứ 153 tại Hà Nội

Mỹ tổ chức Lễ hồi hương hài cốt binh sĩ lần thứ 153 tại Hà Nội

Mỹ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Mỹ mất tích tại Việt Nam

Mỹ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Mỹ mất tích tại Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ: Còn hơn 1.200 quân nhân và công dân Mỹ mất tích tại Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ: Còn hơn 1.200 quân nhân và công dân Mỹ mất tích tại Việt Nam

Đại sứ Mỹ cảm ơn Việt Nam hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh

Đại sứ Mỹ cảm ơn Việt Nam hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh

Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong tìm kiếm hài cốt lính Mỹ

Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong tìm kiếm hài cốt lính Mỹ

Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác phát triển với các tỉnh thành miền Trung

Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác phát triển với các tỉnh thành miền Trung

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Tân Tổng lãnh sự Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng

Tân Tổng lãnh sự Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam vững mạnh và thịnh vượng

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Huế và Đà Nẵng

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Việt Nam trao trả thêm 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam trao trả thêm 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Việt Nam trao trả 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Việt Nam trao trả 2 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng

VN trao trả hai bộ hài cốt quân nhân cho phía Mỹ

VN trao trả hai bộ hài cốt quân nhân cho phía Mỹ

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151

Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151

Kỷ niệm 24 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Kỷ niệm 24 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đã tìm thấy 727 hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN

Đã tìm thấy 727 hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN

Tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại Việt Nam

Tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại Việt Nam