Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống bệnh lao

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống bệnh lao

Bệnh viện Phổi Trung ương đang triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán...
Nhiều bệnh nhân nặng được hội chẩn trực tuyến hiệu quả

Nhiều bệnh nhân nặng được hội chẩn trực tuyến hiệu quả

Hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến video góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến video góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

22 ca bệnh khó ở Hà Tĩnh được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ điều trị từ xa

22 ca bệnh khó ở Hà Tĩnh được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ điều trị từ xa

Làm chủ công nghệ thu thập và xử lý ảnh DICOM

Làm chủ công nghệ thu thập và xử lý ảnh DICOM

Làm chủ công nghệ cao

Làm chủ công nghệ cao

Bệnh viện Đại học y Hà Nội khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Bệnh viện Đại học y Hà Nội khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Hướng trọng tâm hỗ trợ vào phát triển sản phẩm

Hướng trọng tâm hỗ trợ vào phát triển sản phẩm

Triển khai bệnh án điện tử: Vẫn còn nhiều khó khăn và lúng túng

Triển khai bệnh án điện tử: Vẫn còn nhiều khó khăn và lúng túng