Dược OPC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 đều giảm so với 2019

Dược OPC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 đều giảm so với 2019

Nội dung tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC, sàn HoSE)...
Dược phẩm OPC (OPC) tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Dược phẩm OPC (OPC) tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Công ty dược phẩm Traphaco bị phạt và truy thu gần 1 tỷ tiền thuế

Công ty dược phẩm Traphaco bị phạt và truy thu gần 1 tỷ tiền thuế

Traphaco bị phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng tiền thuế

Traphaco bị phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng tiền thuế

Kinh doanh dược phẩm lãi lớn ra sao?

Kinh doanh dược phẩm lãi lớn ra sao?

Lãi quý III giảm 11%, Dược phẩm OPC chuẩn bị trả cổ tức 10% bằng tiền

Lãi quý III giảm 11%, Dược phẩm OPC chuẩn bị trả cổ tức 10% bằng tiền

Lãi quý III giảm 11%, Dược phẩm OPC chuẩn bị trả cổ tức 10% bằng tiền