Ông cụ 72 tuổi bế cháu ngoại vạ vật chân cầu Chương Dương từng có 2 tiền án

Ông cụ 72 tuổi bế cháu ngoại vạ vật chân cầu Chương Dương từng có 2 tiền án

Cụ ông bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu Chương Dương: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận nuôi dưỡng, bé trai đã được mẹ đẻ đón về chăm sóc

Cụ ông bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu Chương Dương: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận nuôi dưỡng, bé trai đã được mẹ đẻ đón về chăm sóc

Góp sức vì thành phố văn minh

Góp sức vì thành phố văn minh

Cụ ông 72 tuổi bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận

Cụ ông 72 tuổi bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận

Vụ cụ ông cho cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Cháu bé đã được mẹ đẻ đón về chăm sóc

Vụ cụ ông cho cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Cháu bé đã được mẹ đẻ đón về chăm sóc

Vẫn chưa tìm thấy em bé 3 tuổi bị cụ ông cho ngủ gầm cầu Chương Dương

Vẫn chưa tìm thấy em bé 3 tuổi bị cụ ông cho ngủ gầm cầu Chương Dương

Nhiều người lang thang bị 'chăn dắt' không muốn về trung tâm bảo trợ

Nhiều người lang thang bị 'chăn dắt' không muốn về trung tâm bảo trợ

Để Hà Nội không còn người vô gia cư

Để Hà Nội không còn người vô gia cư