Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, cao cấp lần thứ 2 năm 2018

Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, cao cấp lần thứ 2 năm 2018

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

CĐ ngành Xây dựng Hà Nội: Sinh hoạt CLB Nữ công quý III và trao giải Hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở' năm 2018

CĐ ngành Xây dựng Hà Nội: Sinh hoạt CLB Nữ công quý III và trao giải Hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở' năm 2018

Trao giải hội thi viết 'Nét đẹp văn hóa công sở'

Trao giải hội thi viết 'Nét đẹp văn hóa công sở'

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xét xử các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành

TANDTC, Bộ LĐTBXH bổ nhiệm nhân sự mới

TANDTC, Bộ LĐTBXH bổ nhiệm nhân sự mới

TANDTC bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Tòa án

TANDTC bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Tòa án