Phương án tối ưu hồi sinh sông Tô Lịch

Phương án tối ưu hồi sinh sông Tô Lịch

Thời gian vừa qua, TP Hà Nội đã triển khai thí điểm hàng loạt biện pháp nhằm cải thiện môi trường hệ thống...
Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông hồ: Từ đề xuất xưa đến ý tưởng hiện tại

Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông hồ: Từ đề xuất xưa đến ý tưởng hiện tại

Hà Nội: Đề xuất dẫn nước sông Hồng để giải cứu sông Tô Lịch

Hà Nội: Đề xuất dẫn nước sông Hồng để giải cứu sông Tô Lịch

Đề xuất cải thiện môi trường sông, hồ bằng nước sông Hồng: Tính thực tiễn cao

Đề xuất cải thiện môi trường sông, hồ bằng nước sông Hồng: Tính thực tiễn cao

Làm sạch hồ Tây, sông Tô Lịch như thế nào?

Làm sạch hồ Tây, sông Tô Lịch như thế nào?

Tranh cãi phương án giải cứu Hồ Tây, hồi sinh sông Tô Lịch

Tranh cãi phương án giải cứu Hồ Tây, hồi sinh sông Tô Lịch

Hà Nội đề xuất lấy nước sông Hồng chống cạn cho hồ Tây

Hà Nội muốn dùng nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch và hồ Tây

Cứu sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng

Dẫn nước sông Hồng 'cứu sống' sông Tô Lịch, hồ Tây