Thương lái thu mua cây dó để làm gì?

Thương lái thu mua cây dó để làm gì?

Thời gian qua, nhiều người dân ở huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, thuộc tỉnh Quảng Nam đã đổ xô vào rừng đào...