Người phụ nữ đặt nợ nước trên thù nhà

Người phụ nữ đặt nợ nước trên thù nhà

Lạc tướng Chu Diên Dương Thái Bình có người con trai tên là Dương Thi Sách, khôi ngô tuấn tú, rất giỏi cả...