Nhân sĩ, trí thức mong muốn Hà Nội là trung tâm thu hút nhân tài

Nhân sĩ, trí thức mong muốn Hà Nội là trung tâm thu hút nhân tài

Đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các...
Đã thưa vắng người dân đến các nơi thờ tự

Đã thưa vắng người dân đến các nơi thờ tự

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đảng bộ thành phố

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đảng bộ thành phố

Ký giao ước thi đua xây dựng 'Xứ, họ đạo tiên tiến'

Giáng sinh ấm áp, an lành

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP

Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội