Khởi tố vụ 'lâm tặc' chém, dọa giết kiểm lâm

Khởi tố vụ 'lâm tặc' chém, dọa giết kiểm lâm

Lâm tặc bị nhóm đối tượng chém xối xả để cướp gỗ tang vật

Lâm tặc bị nhóm đối tượng chém xối xả để cướp gỗ tang vật

Xin kiểm lâm tha không được, lâm tặc rút dao ra chém, dọa giết sạch tổ công tác

Xin kiểm lâm tha không được, lâm tặc rút dao ra chém, dọa giết sạch tổ công tác

Kiểm lâm ở Gia Lai liên tiếp bị tấn công

Kiểm lâm ở Gia Lai liên tiếp bị tấn công

Lâm tặc liên tiếp cướp tang vật, tấn công người thi hành công vụ

Lâm tặc liên tiếp cướp tang vật, tấn công người thi hành công vụ

Xin lại gỗ không được, lâm tặc rượt chém kiểm lâm

Xin lại gỗ không được, lâm tặc rượt chém kiểm lâm

'Chảy máu' cổ thụ Tây nguyên

'Chảy máu' cổ thụ Tây nguyên

Vụ vận chuyển gỗ trái phép: Yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan

Vụ vận chuyển gỗ trái phép: Yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan

Giả mạo hồ sơ vận chuyển hàng chục cây gỗ quý trái phép

Giả mạo hồ sơ vận chuyển hàng chục cây gỗ quý trái phép

Phát hiện vụ vận chuyển gỗ hương số lượng lớn có dấu hiệu giả giấy tờ

Phát hiện vụ vận chuyển gỗ hương số lượng lớn có dấu hiệu giả giấy tờ

Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 60 m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 60 m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán hơn 60m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán hơn 60m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Kỷ luật 2 kiểm lâm và 3 cán bộ bảo vệ rừng

Kỷ luật 2 kiểm lâm và 3 cán bộ bảo vệ rừng

Khiển trách 2 kiểm lâm, cảnh cáo 3 viên chức công ty lâm nghiệp

Khiển trách 2 kiểm lâm, cảnh cáo 3 viên chức công ty lâm nghiệp

Gia Lai: 5 cán bộ bị kỷ luật vì để mất rừng tại Kbang

Gia Lai: 5 cán bộ bị kỷ luật vì để mất rừng tại Kbang

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm vụ 'lâm tặc khoét núi phá rừng'

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm vụ 'lâm tặc khoét núi phá rừng'

Để mất rừng, 3 cán bộ kiểm lâm ở Gia Lai bị kỷ luật khiển trách

Để mất rừng, 3 cán bộ kiểm lâm ở Gia Lai bị kỷ luật khiển trách

Gia Lai: Kỷ luật kiểm lâm để xảy ra khai thác rừng trái phép

Gia Lai: Kỷ luật kiểm lâm để xảy ra khai thác rừng trái phép

Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ kiểm lâm để mất rừng tại Gia Lai

Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ kiểm lâm để mất rừng tại Gia Lai

Vụ 'Xâm nhập công trường gỗ lậu': Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ kiểm lâm

Vụ 'Xâm nhập công trường gỗ lậu': Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ kiểm lâm

Vụ phá rừng ở Gia Lai: Kỷ luật Hạt trưởng và 2 kiểm lâm địa bàn

Vụ phá rừng ở Gia Lai: Kỷ luật Hạt trưởng và 2 kiểm lâm địa bàn

Gia Lai: Xảy ra 130 vụ phá rừng chỉ trong hai tháng đầu năm

Gia Lai: Xảy ra 130 vụ phá rừng chỉ trong hai tháng đầu năm

Gia Lai: Khởi tố vụ lâm tặc khoét núi, phá rừng

Gia Lai: Khởi tố vụ lâm tặc khoét núi, phá rừng