Thanh tra Lạng Sơn vào cuộc vụ 7 hộ bị 'bỏ quên' tại dự án Trường bắn TB1

Thanh tra Lạng Sơn vào cuộc vụ 7 hộ bị 'bỏ quên' tại dự án Trường bắn TB1

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Ninh Thuận có Viện trưởng VKSND mới

Ninh Thuận có Viện trưởng VKSND mới

Lạng Sơn có nhân sự, lãnh đạo mới

Lạng Sơn có nhân sự, lãnh đạo mới

Nhân sự mới Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Hà Giang, Lạng Sơn

Nhân sự mới Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Hà Giang, Lạng Sơn

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới Tỉnh ủy Lâm Đồng, Kon Tum

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới Tỉnh ủy Lâm Đồng, Kon Tum

Phát triển kiểm toán môi trường tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế