Vụ học sinh ngộ độc do súc miệng fluor tại Cà Mau: Kỷ luật 2 cán bộ y tế

Vụ học sinh ngộ độc do súc miệng fluor tại Cà Mau: Kỷ luật 2 cán bộ y tế

Vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng: Khiển trách 2 cán bộ y tế

Vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng: Khiển trách 2 cán bộ y tế

Kỷ luật hai cán bộ y tế trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Kỷ luật hai cán bộ y tế trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Vụ học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor: Kỷ luật nhiều cán bộ y tế

Vụ học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor: Kỷ luật nhiều cán bộ y tế

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Hai y sĩ bị kỷ luật trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Kỷ luật nhân viên y tế vụ học sinh nhập viện sau súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhân viên y tế vụ học sinh nhập viện sau súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Khiển trách nhiều cán bộ liên quan vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng ngừa sâu răng

Khiển trách nhiều cán bộ liên quan vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng ngừa sâu răng

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor