Thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT miễn phí

Thêm 3 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, từ ngày 1-7 sẽ...
Đầu tư nguồn vốn phát triển cơ sở vật chất trường lớp học cho vùng dân tộc thiểu số

Đầu tư nguồn vốn phát triển cơ sở vật chất trường lớp học cho vùng dân tộc thiểu số

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tại các làng nghề dệt truyền thống

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tại các làng nghề dệt truyền thống

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Điện Biên

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Điện Biên

Sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo

Sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo

Động lực giảm nghèo phải từ chính người dân

Động lực giảm nghèo phải từ chính người dân

Nghệ An còn 76 xã đặc biệt khó khăn

Nghệ An còn 76 xã đặc biệt khó khăn

Hà Nội đẩy lùi việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS

Hà Nội đẩy lùi việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS

Bắc Giang: Nỗ lực đưa thông tin đến vùng dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Nỗ lực đưa thông tin đến vùng dân tộc thiểu số

Cây thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Cây thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Đồng Nai thu hút đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Đồng Nai thu hút đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Huyện Mường Lát nỗ lực phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống

Huyện Mường Lát nỗ lực phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống

Điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

Điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò làm chủ về văn hóa của các dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò làm chủ về văn hóa của các dân tộc thiểu số

Quảng Trị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Trị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẦN TẬP TRUNG VÀO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẦN TẬP TRUNG VÀO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nghệ An chuẩn bị tốt Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu

Nghệ An chuẩn bị tốt Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu

Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa mới và phát triển kinh tế

Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa mới và phát triển kinh tế

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc miền núi: Hiệu quả từ chính sách đầu tư

Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc miền núi: Hiệu quả từ chính sách đầu tư

Phát triển doanh nghiệp, HTX vùng dân tộc thiểu số

Phát triển doanh nghiệp, HTX vùng dân tộc thiểu số

Tích cực tuyên truyền cho đồng bào dân tộc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Tích cực tuyên truyền cho đồng bào dân tộc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Rơ Măm

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Rơ Măm

Bổ sung đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

Bổ sung đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

Đồng Nai có 24 xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Trấn Yên (Yên Bái): Đường lớn đã mở

Trấn Yên (Yên Bái): Đường lớn đã mở

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Học sinh Dân tộc thiểu số nỗ lực vượt khó trong học tập

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Học sinh Dân tộc thiểu số nỗ lực vượt khó trong học tập

Tìm giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề di cư tự do (bài 2)

Tìm giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề di cư tự do (bài 2)

Khi 'lâm tặc' trở thành nhân viên giữ rừng

Khi 'lâm tặc' trở thành nhân viên giữ rừng

Chế độ với công chức, viên chức làm việc tại xã khu vực II

Chế độ với công chức, viên chức làm việc tại xã khu vực II

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng tăng mạnh từ ngày 01/7/2021

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng tăng mạnh từ ngày 01/7/2021

Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết

Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7

Chương trình mục tiêu quốc gia: Lấy ý kiến góp ý rộng rãi xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn

Chương trình mục tiêu quốc gia: Lấy ý kiến góp ý rộng rãi xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An còn 76 xã đặc biệt khó khăn

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An còn 76 xã đặc biệt khó khăn

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Đẩy mạnh tuyên truyền tại những vùng khó

Đẩy mạnh tuyên truyền tại những vùng khó

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7

Khánh Vĩnh: Phát huy tốt vai trò của 'cây cao, bóng cả'

Khánh Vĩnh: Phát huy tốt vai trò của 'cây cao, bóng cả'

Chi tiết cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Chi tiết cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc

Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc