Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018

Bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018

Bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tại các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh, Phú Yên

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tại các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh, Phú Yên

Bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt

Xôn xao về ứng viên chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An?

Xôn xao về ứng viên chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An?

Ứng viên 42 tuổi vào 'ghế nóng' Chủ tịch Nghệ An là ai?

Ứng viên 42 tuổi vào 'ghế nóng' Chủ tịch Nghệ An là ai?

Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ cấp cơ sở

Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ cấp cơ sở

Nghệ An: Bồi dưỡng công tác dân vận cho 140 học viên

Nghệ An: Bồi dưỡng công tác dân vận cho 140 học viên

Công tác dân vận góp phần đưa vị thế Quảng Ninh xứng tầm khu vực

Công tác dân vận góp phần đưa vị thế Quảng Ninh xứng tầm khu vực