Dân Hà thành lùng mua hải sản 'khuyết tật'

Dân Hà thành lùng mua hải sản 'khuyết tật'

Được các bà nội trợ ở Hà thành ráo riết lùng mua nên các loại hải sản bị thương, 'khuyết tật' như cua gạch,...