Dàn sao Việt động viên Quang Hà khi liveshow bị hoãn do cháy ở Cung Việt - Xô

Dàn sao Việt động viên Quang Hà khi liveshow bị hoãn do cháy ở Cung Việt - Xô

Đan Trường, Xuân Lan và nhiều sao Việt mong khán giả thông cảm cho Quang Hà khi Cung Việt Xô cháy trước giờ...