VĐV dự Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tử vong

VĐV dự Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tử vong

Lâm Đồng: Vận động viên bị lũ cuốn trôi, tìm thấy thi thể cách 1km

Lâm Đồng: Vận động viên bị lũ cuốn trôi, tìm thấy thi thể cách 1km

Vận động viên dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tử vong

Vận động viên dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn tử vong

Tìm thấy thi thể VĐV dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể VĐV dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể nam vận động viên dự giải marathon quốc tế bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể nam vận động viên dự giải marathon quốc tế bị lũ cuốn

Một vận động viên chạy Marathon quốc tế bị nước cuốn tử nạn

Một vận động viên chạy Marathon quốc tế bị nước cuốn tử nạn

Vận động viên dự giải Ultra trail Dalat 2020 bị nước cuốn tử vong

Đã tìm thấy thi thể nam vận động viên Giải siêu marathon quốc tế 2020 bị lũ cuốn trôi

Vận động viên dự giải Dalat Ultra Trail 2020 bị nước cuốn tử vong

Lâm Đồng: Đã tìm thấy thi thể nam vận động viên Giải siêu marathon quốc tế 2020 bị lũ cuốn trôi

Sơn nữ K Ho 'bắt chồng' lúc nửa đêm

Trai đua ngựa không yên, gái 'bắt chồng' trên thảo nguyên cỏ hồng