Hà Nội: 9 cơ sở, nhà cao tầng đã khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội: 9 cơ sở, nhà cao tầng đã khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Thêm nhiều 'ông lớn' bất động sản bị điểm mặt sở hữu công trình vi phạm phòng cháy

Thêm nhiều 'ông lớn' bất động sản bị điểm mặt sở hữu công trình vi phạm phòng cháy

Thêm 108 công trình nhà cao tầng Hà Nội vi phạm về phòng cháy

Thêm 108 công trình nhà cao tầng Hà Nội vi phạm về phòng cháy

Chi tiết 91 chung cư, cao ốc trên địa bàn Hà Nội vi phạm PCCC

Chi tiết 91 chung cư, cao ốc trên địa bàn Hà Nội vi phạm PCCC

91 dự án chung cư, nhà ở cao tầng tại Hà Nội vi phạm về PCCC

91 dự án chung cư, nhà ở cao tầng tại Hà Nội vi phạm về PCCC

91 tòa nhà ở Hà Nội vi phạm phòng cháy bị nêu tên

91 tòa nhà ở Hà Nội vi phạm phòng cháy bị nêu tên

Hà Nội công khai 91 chung cư, tòa nhà cao tầng không an toàn phòng cháy

Hà Nội công khai 91 chung cư, tòa nhà cao tầng không an toàn phòng cháy

Hà Nội điểm mặt 91 chung cư, cao ốc vi phạm PCCC

Hà Nội điểm mặt 91 chung cư, cao ốc vi phạm PCCC