Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chúc mừng Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Nhà vua Nhật Bản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chúc mừng Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Nhà vua Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Nhà vua Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Nhà vua Nhật Bản

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Nhà vua Nhật Bản Naruhito

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Nhà vua Nhật Bản Naruhito

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Nhật hoàng Naruhito đăng cơ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Nhật hoàng Naruhito đăng cơ

Trung Quốc, Hàn Quốc lên tiếng về việc ông Abe gửi đồ lễ đến Yasukuni

Trung Quốc, Hàn Quốc lên tiếng về việc ông Abe gửi đồ lễ đến Yasukuni

Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản