Tạo điểm nhấn riêng cho nông nghiệp Hà Nội

'Hà Nội phải lựa chọn phân khúc thị trường, lựa chọn những mô hình đặc thù riêng không đại trà, tạo điểm nhấn riêng của nông nghiệp Thủ đô' - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã nhấn mạnh khi phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp&PTNT năm 2023 vào chiều 12/01/2024.

Ngành nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng 2,74%

Chiều 12/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngành Nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng 2,74%

Chiều 12-1, Sở NN&PTNT Hà Nội tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Kinh tế nông nghiệp Thủ đô gắn với phát triển đô thị văn minh

Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái gắn với du lịch được coi là tiềm năng, đồng thời cũng là giải pháp lớn của nông nghiệp Thủ đô. Thế mạnh để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao, chất lượng và an toàn được xem là giải pháp tối ưu để giải quyết các bất cập của quá trình đô thị hóa.

Ông Nguyễn Xuân Đại kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc giao kiêm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 4564-QĐ/TU, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về 'Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025'.

Xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành 2 nghị quyết về nhân sự tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI.

Bà Vũ Thu Hà được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 10-3, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI diễn ra sáng nay (10/3), HĐND Thành phố đã bầu đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 10/3/2023, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 10/ 3, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngày 10/3, Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Hà Nội có tân Phó Chủ tịch UBND TP

Sáng ngày 10/3, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội có tân nữ Phó Chủ tịch UBND thành phố

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà làm phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, vừa được bầu làm phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hà Nội

HĐND Thành phố đã bầu bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Sáng 10/3, tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Hà Nội có tân nữ Phó Chủ tịch UBND TP

Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ được các đại biểu HĐND TP Hà Nội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Thu Hà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Sáng 10-3, tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và thành viên UBND thành phố.

Bà Vũ Thu Hà được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà (sinh năm 1972), Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được HĐND thành phố bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TP Hà Nội bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Chiều 23/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có sự thay đổi cán bộ chủ chốt tại huyện Hoài Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký hàng loạt quyết định về việc nghỉ chờ chế độ, điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở NN&PTNN, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Huyện ủy Hoài Đức và Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội.

Hà Nội thay đổi, điều động hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Chiều 23/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định nghỉ chờ chế độ, điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Chiều 23/2, UBND TP Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt huyện Hoài Đức, sở NN&PTNN, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quyết định công tác cán bộ

Chiều 23/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì, trao các quyết định.

Hà Nội bổ nhiệm tân Giám đốc Sở NN&PTNT và điều động nhiều cán bộ

Chiều 23/2, UBND TP Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trần Sỹ Thanh dự và trao các quyết định.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng thế nào với loạt cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động

Chiều 23-2, UBND TP Hà Nội đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách.

Ông Nguyễn Xuân Đại được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội

Kinhtedothi – Ông Nguyễn Xuân Đại (sinh năm 1973), Bí thư Huyện ủy Hoài Đức đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 23/2, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.

Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở NN&PTNT và điều động nhiều cán bộ

Chiều 23-2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và trao các quyết định. Dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Hà Nội: Phát triển thủy sản theo hướng bền vững là xu thế tất yếu

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, năm 2023, TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển thủy sản theo hướng bền vững, có năng suất, chất lượng cao, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hà Nội: Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, năm 2023, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng…

Hà Nội: Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các sản phẩm nông lâm thủy sản

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong năm 2023, ngành Nông nghiệp Thủ đô sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến và đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Nhân dân.

Hà Nội sẵn sàng cho lấy nước đổ ải vụ Xuân đợt 2

Từ 0h ngày 1/2 bắt đầu đợt lấy nước đổ ải phục vụ cho vụ Xuân 2023 cho đến 24h ngày 8/2.

Xây dựng nông thôn mới - Quyết liệt từ đầu năm

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu có thêm 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu, các địa phương đã khẩn trương bắt tay vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến cho nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Mỗi sản phẩm OCOP của Hà Nội đều toát lên giá trị văn hóa của dân tộc

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội cho biết, TP Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Những sản phẩm OCOP của Hà Nội đều mang những nét đặc trưng riêng, song ở mỗi sản phẩm đều toát lên giá trị văn hóa của dân tộc.

Truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản tại Hà Nội: Tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, TP Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản.

Nhờ triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, với những kết quả đạt được, năm 2023, Hà Nội sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt từ 2,5%- 3%. Đồng thời phấn đấu tăng thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

Hàng trăm gian hàng tham gia sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương mại nông nghiệp tổ chức khai mạc Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ với sự tham gia của hàng trăm gian hàng và trên 2.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Hà Nội, các tỉnh Nam Bộ và 29 tỉnh, thành trong cả nước.