Đua nhau mở chuỗi nhà thuốc, các 'ông lớn' đang lỗ hàng trăm tỷ đồng?

Đua nhau mở chuỗi nhà thuốc, các 'ông lớn' đang lỗ hàng trăm tỷ đồng?

Các 'ông lớn' tham vọng có nghìn nhà thuốc và cuộc đua thêm khốc liệt giữa dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ...