Thanh toán không tiếp xúc của Visa tăng trưởng mạnh

Thanh toán không tiếp xúc của Visa tăng trưởng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2020, giao dịch không tiếp xúc của Visa đã tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm trước....