Xây dựng câu lạc bộ cựu quân nhân

Xây dựng câu lạc bộ cựu quân nhân

Hằng năm, huyện Mộ Đức có trên 300 thanh niên xuất ngũ về địa phương. Đây là lực lượng đã được rèn luyện...
Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo

Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo

Lãnh đạo huyện khai man lý lịch để nhận trợ cấp

Lãnh đạo huyện khai man lý lịch để nhận trợ cấp

Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

Tích cực tham gia công tác hội

'Còn sức khỏe, đi bất cứ đâu giúp dân tôi cũng sẵn lòng'

'Còn sức khỏe, đi bất cứ đâu giúp dân tôi cũng sẵn lòng'

Nghi Xuân tổ chức ngày hội điểm phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở xã Hà Lâu

Người đàn ông ở Nghệ An ngã tử vong khi đang chặt tre

Điểm sáng trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Cựu chiến binh Vĩnh Tân học Bác

Cựu chiến binh làm theo lời Bác

CCB tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu phố văn minh

CCB TX Đông Triều: Giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

Chuyện những cựu chiến binh hiến đất làm đường

Lực lượng đi đầu tham gia các phong trào ở Cẩm Sơn

Mô hình chi hội cựu chiến binh dân vận khéo: Phát huy hiệu quả

Kinh nghiệm 'Dân vận khéo' của một Bí thư chi bộ

Nâng bước em đến trường