Cả nước thu được hơn 2.803 tỷ đồng quỹ phòng, chống thiên tai

Cả nước thu được hơn 2.803 tỷ đồng quỹ phòng, chống thiên tai

Phổ Yên, Thái Nguyên: Xe tải chở đất quần nát đường dân sinh và số phận của một cây cầu.

Phổ Yên, Thái Nguyên: Xe tải chở đất quần nát đường dân sinh và số phận của một cây cầu.

Tại huyện Chương Mỹ: Nhiều công trình xây dựng lấn chiếm hành lang đê ở Trường Yên

Tại huyện Chương Mỹ: Nhiều công trình xây dựng lấn chiếm hành lang đê ở Trường Yên

Khu sinh thái 'mọc' trên hành lang sông Đuống: Chi cục đê điều vào cuộc!

Khu sinh thái 'mọc' trên hành lang sông Đuống: Chi cục đê điều vào cuộc!

Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội: Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2018

Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội: Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2018

Thanh tra 9 doanh nghiệp về chấp hành pháp luật đê điều

Thanh Hóa: Đê kè sông Mã hơn 100 tỷ nứt toác, sụt lún sâu hơn 2m

Kè đê hữu sông Mã đang sạt lở nghiêm trọng

Kè đê sông Mã hơn 100 tỷ sạt lở nghiêm trọng

Công trình 104 tỉ xuống cấp nghiêm trọng sau vài năm sử dụng

Tuyến đê, kè sông hơn 100 tỷ trước nguy cơ bị nuốt chửng

Xử lý vi phạm đê điều vẫn nan giải