Á hậu Diễm Trang: Đại sứ Ba Lan gọi điện sau khi tôi bị kỳ thị

Á hậu Diễm Trang: Đại sứ Ba Lan gọi điện sau khi tôi bị kỳ thị

Diễm Trang bày tỏ việc cô bị gọi là 'virus' chỉ là một sự cố. Đại sứ Ba Lan sau đó đã gọi điện cho á hậu để...