HĐND TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả trong cả nhiệm kỳ

HĐND TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả trong cả nhiệm kỳ

Với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến, đại biểu HĐND Thành phố đã gắn bó mật thiết với...
Chủ tịch UBND quận 1 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Chủ tịch UBND quận 1 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Hôm nay 22-4, HĐND TPHCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 25

Hôm nay 22-4, HĐND TPHCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 25

Kỳ họp cuối, HĐND TPHCM kiện toàn công tác nhân sự

Kỳ họp cuối, HĐND TPHCM kiện toàn công tác nhân sự

Triển khai Đề án Sữa học đường trong tháng 11 và 12

Triển khai Đề án Sữa học đường trong tháng 11 và 12

Chương trình Sữa học đường tại TPHCM: Mở rộng học sinh toàn thành phố

Chương trình Sữa học đường tại TPHCM: Mở rộng học sinh toàn thành phố

UBND TPHCM đề nghị tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường

UBND TPHCM đề nghị tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường

Gần 133 ngàn học sinh tại TP.HCM được thụ hưởng sữa học đường

Gần 133 ngàn học sinh tại TP.HCM được thụ hưởng sữa học đường

Sữa học đường hiểu sao cho đúng?

Sữa học đường hiểu sao cho đúng?

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới, nâng chất lượng hoạt động

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới, nâng chất lượng hoạt động

Chương trình sữa học đường: 'Trăm nghe không bằng mắt thấy'

Chương trình sữa học đường: 'Trăm nghe không bằng mắt thấy'

Đẩy mạnh Chương trình Sữa học đường

Triển khai Chương trình sữa học đường: Cần nỗ lực hơn nữa

Triển khai Chương trình sữa học đường: Cần nỗ lực hơn nữa

Kinh nghiệm quý

Kinh nghiệm quý

Gần 97% học sinh trường công lập của Thanh Oai tham gia Chương trình Sữa học đường

Gần 97% học sinh trường công lập của Thanh Oai tham gia Chương trình Sữa học đường

Hà Nội: Khảo sát việc thực hiện Chương trình Sữa học đường

Hà Nội: Khảo sát việc thực hiện Chương trình Sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Sẽ công khai minh bạch trong quy chuẩn Sữa học đường

Sẽ công khai minh bạch trong quy chuẩn Sữa học đường

Quy chuẩn sữa học đường quốc gia bao giờ mới có?

Quy chuẩn sữa học đường quốc gia bao giờ mới có?

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho Sữa học đường để kiếm soát chất lượng

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho Sữa học đường để kiếm soát chất lượng

Khi nào Bộ Y tế mới có hướng dẫn tiêu chuẩn sữa học đường quốc gia?

Khi nào Bộ Y tế mới có hướng dẫn tiêu chuẩn sữa học đường quốc gia?

Ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân 5 năm liên tiếp đứng đầu thành phố

Ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân 5 năm liên tiếp đứng đầu thành phố