Cột mốc tâm linh ở Trường Sa

Cột mốc tâm linh ở Trường Sa

Giữa biển cả bao la, những tưởng chỉ có nắng gió và bão giông khắc nghiệt, nhưng trong không gian tĩnh mịch...
Khánh Hòa: Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ làm Phật sự tại Trường Sa

Khánh Hòa: Bổ nhiệm 5 Tăng sĩ làm Phật sự tại Trường Sa

Trường Sa vọng tiếng chuông chùa

Trường Sa vọng tiếng chuông chùa

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Đền thờ vợ chùa Tam Chúc: Trụ trì Trường Sa lên tiếng

Đền thờ vợ chùa Tam Chúc: Trụ trì Trường Sa lên tiếng

Mùng 1 Tết ở Trường Sa

Mùng 1 Tết ở Trường Sa

Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Vang vọng tiếng chuông chùa giữa Trường Sa

Hào sảng chuông chùa giữa Trường Sa

Hào sảng chuông chùa giữa Trường Sa

Bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa

Bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa