Cán bộ TP Thủ Đức phải có trách nhiệm làm an dân

Cán bộ TP Thủ Đức phải có trách nhiệm làm an dân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu mỗi cán bộ TP Thủ Đức phải có trách nhiệm làm an dân, không để...
TP Thủ Đức khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy

TP Thủ Đức khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

TP Thủ Đức: Quy hoạch được phê duyệt trước đó vẫn có giá trị pháp lý

TP Thủ Đức: Quy hoạch được phê duyệt trước đó vẫn có giá trị pháp lý

TP Thủ Đức đã có con dấu, hoạt động xuyên suốt

TP Thủ Đức đã có con dấu, hoạt động xuyên suốt

Thành lập TP Thủ Đức: Giấy tờ của người dân có bị xáo trộn, mất giá trị?

Thành lập TP Thủ Đức: Giấy tờ của người dân có bị xáo trộn, mất giá trị?

Hôm nay, chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu đi vào hoạt động

Hôm nay, chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu đi vào hoạt động

Chính quyền TP Thủ Đức hoạt động từ 22/1

Chính quyền TP Thủ Đức hoạt động từ 22/1

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động ngày 22/1

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động ngày 22/1