Đại biểu Quốc hội thảo luận về Báo cáo KT-XH của Chính phủ: Cụ thể, toàn diện, có sức thuyết phục

Đại biểu Quốc hội thảo luận về Báo cáo KT-XH của Chính phủ: Cụ thể, toàn diện, có sức thuyết phục

Sau khi dành phần lớn thời gian phiên họp sáng ngày 2/11 để tiến hành thảo luận theo tổ về KT-XH, nhiều đại...
Bộ Công an đề xuất CSGT được huy động phương tiện của người dân

Bộ Công an đề xuất CSGT được huy động phương tiện của người dân

Sửa Luật, giảm thuế phí, dân Việt kỳ vọng mua xe tốt, giá rẻ

Sửa Luật, giảm thuế phí, dân Việt kỳ vọng mua xe tốt, giá rẻ

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bao giờ thành hiện thực?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bao giờ thành hiện thực?

Dự án Luật Biên phòng: Tạo hành lang pháp lý tốt hơn để thực thi hoạt động biên phòng

Dự án Luật Biên phòng: Tạo hành lang pháp lý tốt hơn để thực thi hoạt động biên phòng

Sửa Luật, thêm hàng loạt ưu đãi, dân Việt sắp được mua xe thỏa thích?

Sửa Luật, thêm hàng loạt ưu đãi, dân Việt sắp được mua xe thỏa thích?