Những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm giun, sán và cách phòng tránh

Những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm giun, sán và cách phòng tránh

Sán, ấu trùng gây bệnh thường xuyên xuất hiện và phân bố ở tất cả mọi nơi. Người bệnh có thể mắc ấu trùng...
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT HOA (ĐÀ NẴNG): Kiểm tra, cải thiện bữa ăn cho công nhân

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT HOA (ĐÀ NẴNG): Kiểm tra, cải thiện bữa ăn cho công nhân

Vụ phát hiện sán trong thức ăn: 'Không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng'

Vụ phát hiện sán trong thức ăn: 'Không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng'

Mẫu thức ăn có sán của công nhân Đà Nẵng không còn để kiểm tra

Mẫu thức ăn có sán của công nhân Đà Nẵng không còn để kiểm tra

Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng nói gì về thông tin 'có sán trong suất ăn của công nhân'?

Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng nói gì về thông tin 'có sán trong suất ăn của công nhân'?

Phát hiện sán trong tô bún của công nhân Đà Nẵng: Đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Phát hiện sán trong tô bún của công nhân Đà Nẵng: Đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Vụ sán lúc nhúc trong suất ăn của công nhân: Mẫu cá không còn lưu trữ

Vụ sán lúc nhúc trong suất ăn của công nhân: Mẫu cá không còn lưu trữ

'Giun, sán trong cá là chuyện bình thường'

'Giun, sán trong cá là chuyện bình thường'

Vụ phát hiện sán trong bữa ăn công nhân: Mẫu cá không còn, không thể xử lý

Vụ phát hiện sán trong bữa ăn công nhân: Mẫu cá không còn, không thể xử lý

Vụ có sán trong suất ăn công nhân Đà Nẵng: Không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân

Vụ có sán trong suất ăn công nhân Đà Nẵng: Không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân

Đà Nẵng kiểm tra thông tin có sán trong suất ăn của công nhân

Đà Nẵng kiểm tra thông tin có sán trong suất ăn của công nhân

Đà Nẵng: Sẽ tiến hành xác minh thông tin có sán chết trong tô bún phục vụ công nhân

Đà Nẵng: Sẽ tiến hành xác minh thông tin có sán chết trong tô bún phục vụ công nhân

Sán xuất hiện trong thức ăn của công nhân Đà Nẵng

Sán xuất hiện trong thức ăn của công nhân Đà Nẵng

Đang ăn bún, công nhân ở Đà Nẵng phát hiện có sán trong cá

Đang ăn bún, công nhân ở Đà Nẵng phát hiện có sán trong cá

Đà Nẵng: Xác minh thông tin có sán trong suất ăn của công nhân

Đà Nẵng: Xác minh thông tin có sán trong suất ăn của công nhân