Cảnh sát Đài Loan tìm thấy lao động Việt nấp trong tủ lạnh

Cảnh sát Đài Loan tìm thấy lao động Việt nấp trong tủ lạnh

Đài Loan bắt người Việt trốn trong tủ lạnh

Đài Loan bắt người Việt trốn trong tủ lạnh

Lao động Việt Nam tại Đài Loan cùng ông chủ đột nhập nhà riêng, uy hiếp phụ nữ chụp ảnh 'nóng'

Lao động Việt Nam tại Đài Loan cùng ông chủ đột nhập nhà riêng, uy hiếp phụ nữ chụp ảnh 'nóng'

Đài Loan treo thưởng tiền cho thông tin về 152 du khách Việt Nam bỏ trốn

Đài Loan treo thưởng tiền cho thông tin về 152 du khách Việt Nam bỏ trốn

Đài Loan tìm thấy 20 người trong đoàn 152 du khách Việt mất tích

Đài Loan tìm thấy 20 người trong đoàn 152 du khách Việt mất tích

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan: Thủ tướng đề nghị báo cáo trong 1 tuần

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan: Thủ tướng đề nghị báo cáo trong 1 tuần

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan: Đã tìm thấy 3 người đầu tiên

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan: Đã tìm thấy 3 người đầu tiên

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan: Đã tìm thấy 3 người đầu tiên

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan: Đã tìm thấy 3 người đầu tiên

Nhân chứng kể lại thời khắc nhóm du khách Việt Nam bỏ đoàn ở Đài Loan

Xuất hiện hình ảnh nghi là đoàn 152 khách Việt Nam 'mất tích' tại Đài Loan

Xuất hiện hình ảnh nghi là đoàn 152 khách Việt Nam 'mất tích' tại Đài Loan