Tạm dừng 69 chốt, trạm kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM

Tạm dừng 69 chốt, trạm kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM

UBND TP.HCM đã quyết định tạm dừng 69 chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP sau...
CSGT kiểm tra hơn 1.300 người nước ngoài tại các cửa ngõ TP.HCM

CSGT kiểm tra hơn 1.300 người nước ngoài tại các cửa ngõ TP.HCM

Hơn 122.000 người được kiểm tra y tế ngay tại cửa ngõ TP.HCM

Hơn 122.000 người được kiểm tra y tế ngay tại cửa ngõ TP.HCM

Xuyên đêm kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Xuyên đêm kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh

Xuyên đêm kiểm soát dịch tại các chốt, trạm cửa ngõ TPHCM

Bắt đầu kiểm soát COVID-19 ở 12 chốt kiểm dịch cửa ngõ TP.HCM

Bắt đầu kiểm soát COVID-19 ở 12 chốt kiểm dịch cửa ngõ TP.HCM

Hình ảnh chốt kiểm tra dịch COVID-19 ở TP.HCM trước giờ G

Hình ảnh chốt kiểm tra dịch COVID-19 ở TP.HCM trước giờ G