'Người của bộ' lừa đảo

'Người của bộ' lừa đảo

Chiêu lừa xin việc vào Nhà khách Công an Nghệ An với giá 180 triệu đồng

Chiêu lừa xin việc vào Nhà khách Công an Nghệ An với giá 180 triệu đồng

Tự nhận là công an, lừa đảo xin việc chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tự nhận là công an, lừa đảo xin việc chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tự nhận là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để nhận tiền chạy việc

Tự nhận là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để nhận tiền chạy việc

Bắt tạm giam 'nữ quái' mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam 'nữ quái' mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghệ An: Bắt đối tượng giả danh công an lừa 'chạy' việc

Nghệ An: Bắt đối tượng giả danh công an lừa 'chạy' việc

Nghệ An: Giả danh cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để chiếm đoạt tài sản

Nghệ An: Giả danh cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Giả danh công an lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền 'chạy' việc

Tự nhận là Công an để lừa lấy tiền 'chạy' việc

Tạm giam nữ 8X xinh đẹp mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tạm giam nữ 8X xinh đẹp mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Bắt kẻ mạo danh cán bộ công an để lừa đảo

Bắt kẻ mạo danh cán bộ công an để lừa đảo

Xưng là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Xưng là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát, nữ 8X lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát, nữ 8X lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nổ là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nổ là cán bộ Cục cảnh sát kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản