Nữ công nhân tận tụy với công việc

Nữ công nhân tận tụy với công việc

Thoát nghèo để giúp người nghèo

Thoát nghèo để giúp người nghèo

Niềm vui của bà con dân bản ở thung lũng Trường Sơn

Niềm vui của bà con dân bản ở thung lũng Trường Sơn

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Trao tặng bò giống & quà Tết cho học sinh nghèo

Trao tặng bò giống & quà Tết cho học sinh nghèo

Viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 1 - Những bông hoa trong vườn Bác

Tuyên truyền pháp luật ở Diên Khánh: Linh động, sáng tạo