Bưởi Phúc Trạch trúng mùa, được giá

Bưởi Phúc Trạch trúng mùa, được giá

Các chuyên gia lên phương án xử lý giếng nhiễm dầu ở Hương Trạch

Các chuyên gia lên phương án xử lý giếng nhiễm dầu ở Hương Trạch

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Hà Tĩnh: Giếng nước của nhiều hộ dân bị nhiễm dầu

Hà Tĩnh: Giếng nước của nhiều hộ dân bị nhiễm dầu

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ban đầu khiến nhiều giếng nước của người dân bị nhiễm dầu hỏa

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ban đầu khiến nhiều giếng nước của người dân bị nhiễm dầu hỏa

Nhiều giếng nước nhiễm dầu, dân nghi kho chứa rò rỉ

Nhiều giếng nước nhiễm dầu, dân nghi kho chứa rò rỉ

12 năm dùng bình thường, nước giếng ở Hà Tĩnh bỗng cháy như dầu hỏa

12 năm dùng bình thường, nước giếng ở Hà Tĩnh bỗng cháy như dầu hỏa

Người dân lên núi lấy nước sinh hoạt sau khi nước giếng bốc cháy

Người dân lên núi lấy nước sinh hoạt sau khi nước giếng bốc cháy

Hà Tĩnh: Giếng nước sinh hoạt bỗng nhiên chứa đầy dầu hỏa

Hà Tĩnh: Giếng nước sinh hoạt bỗng nhiên chứa đầy dầu hỏa

Giếng nước sinh hoạt của người dân bất ngờ bị nhiễm dầu nặng

Giếng nước sinh hoạt của người dân bất ngờ bị nhiễm dầu nặng

Người dân tá hỏa vì nước giếng có mùi dầu, châm lửa là bùng cháy

Người dân tá hỏa vì nước giếng có mùi dầu, châm lửa là bùng cháy

Kỳ lạ nước giếng nồng nặc mùi dầu, châm lửa là bốc cháy

Kỳ lạ nước giếng nồng nặc mùi dầu, châm lửa là bốc cháy

Hà Tĩnh: Kỳ lạ giếng nước đào của nhiều hộ dân chứa đầy dầu hỏa

Hà Tĩnh: Kỳ lạ giếng nước đào của nhiều hộ dân chứa đầy dầu hỏa

Tá hỏa thấy nước giếng có nhiều dầu diesel, đốt cháy

Tá hỏa thấy nước giếng có nhiều dầu diesel, đốt cháy

Hà Tĩnh: Giếng nước nhà dân biến thành giếng dầu diesel

Hà Tĩnh: Giếng nước nhà dân biến thành giếng dầu diesel

Người dân bất an vì giếng nước bị nhiễm dầu hỏa

Người dân bất an vì giếng nước bị nhiễm dầu hỏa

Video: Kỳ lạ giếng nước hóa dầu ở Hương Khê

Video: Kỳ lạ giếng nước hóa dầu ở Hương Khê