Sớm xử lý dứt điểm tình trạng bồi lấp đất sản xuất 2 bên đường Xuân Hội - Vũng Áng

Sớm xử lý dứt điểm tình trạng bồi lấp đất sản xuất 2 bên đường Xuân Hội - Vũng Áng

Bắc Giang và Bắc Ninh đang vét khoáng sản

Bắc Giang và Bắc Ninh đang vét khoáng sản

Quỹ Tín dụng Bắc - Thạch: Đồng hành với nông dân phát triển kinh tế

Quỹ Tín dụng Bắc - Thạch: Đồng hành với nông dân phát triển kinh tế

Chính quyền địa phương và người dân phản đối

Chính quyền địa phương và người dân phản đối

Niềm vui người trồng chè Bắc Sơn

Niềm vui người trồng chè Bắc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

Bắc Giang: Cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông Cầu, cần lắng nghe ý kiến người dân!

Bắc Giang: Cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông Cầu, cần lắng nghe ý kiến người dân!

Người dân lo lắng về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại Việt Yên

Người dân lo lắng về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại Việt Yên

Sự thật cặp 'rắn thần' ngày đêm canh giữ cây thị ngàn tuổi?

Sự thật cặp 'rắn thần' ngày đêm canh giữ cây thị ngàn tuổi?