Bí ẩn về tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

Bí ẩn về tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

Những vụ nổ sóng vô tuyến nhanh có thể bắt nguồn từ nơi cách Trái Đất hàng nghìn, thậm chí hàng tỷ năm ánh...
Phát hiện tín hiệu sóng radio bí ẩn cách Trái Đất nửa triệu năm ánh sáng

Phát hiện tín hiệu sóng radio bí ẩn cách Trái Đất nửa triệu năm ánh sáng

Loạt tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

Loạt tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Nhà khoa học: Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Nhà khoa học: Hàng loạt tín hiệu lạ từ ngoài hành tinh truyền tới Trái Đất

Phát hiện tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

Phát hiện tín hiệu lạ lặp đi lặp lại từ ngoài hành tinh

8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất

8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục 'cập bến' trái đất