POW thoái thành công 51,58% vốn tại PVM

POW thoái thành công 51,58% vốn tại PVM

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã Ck: POW) vừa công bố kết quả chuyển nhượng cổ phần tại...
PV Power (POW) đã thoái ra toàn bộ 19,9 triệu cổ phiếu PV Machino (PVM)

PV Power (POW) đã thoái ra toàn bộ 19,9 triệu cổ phiếu PV Machino (PVM)

Lộ diện 2 cá nhân chi hơn 370 tỷ gom vốn PVM trong ngày POW xả hàng

Lộ diện 2 cá nhân chi hơn 370 tỷ gom vốn PVM trong ngày POW xả hàng

Hai nhà đầu tư cá nhân vừa gom 35,01% vốn tại PV Machino (PVM)

Hai nhà đầu tư cá nhân vừa gom 35,01% vốn tại PV Machino (PVM)

PVPower thoái thành công 51,58% vốn tại PV Machino

PVPower thoái thành công 51,58% vốn tại PV Machino

PV Power chính thức bán vốn PVM vào ngày mai 17/3

PV Power chính thức bán vốn PVM vào ngày mai 17/3

'Nội soi' PVM trước thềm POW thoái vốn: Còn gì ngoài đất?

'Nội soi' PVM trước thềm POW thoái vốn: Còn gì ngoài đất?

PV Machino (PVM) đặt kế hoạch năm 2021 với lợi nhuận đi ngang, đạt hơn 50 tỷ đồng

PV Machino (PVM) đặt kế hoạch năm 2021 với lợi nhuận đi ngang, đạt hơn 50 tỷ đồng

SHS thoái chạy khỏi PV Machino sau khi POW chốt phương án thoái vốn

SHS thoái chạy khỏi PV Machino sau khi POW chốt phương án thoái vốn

Cổ phiếu PVM tăng phi mã vì tin thoái vốn

Cổ phiếu PVM tăng phi mã vì tin thoái vốn

POW chốt phương án chuyển nhượng hết 51% vốn PV Machino

POW chốt phương án chuyển nhượng hết 51% vốn PV Machino

PVPower dự kiến thoái 100% vốn tại PV Machino

PVPower dự kiến thoái 100% vốn tại PV Machino

PVPower (POW) thông qua kế hoạch thoái toàn bộ hơn 19,9 triệu cổ phiếu PV Machino (PVM)

PVPower (POW) thông qua kế hoạch thoái toàn bộ hơn 19,9 triệu cổ phiếu PV Machino (PVM)

Nhà đầu tư săn mua cổ phiếu của doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn

Nhà đầu tư săn mua cổ phiếu của doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn

PV Power dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 công ty thành viên

PV Power dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 công ty thành viên

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thoái vốn

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thoái vốn

PV Power dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 đơn vị thành viên

PV Power dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 đơn vị thành viên

PVPower dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 công ty thành viên

PVPower dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 8 công ty thành viên

PVPower (POW) sẽ thoái hết vốn tại 8 công ty thành viên

PVPower (POW) sẽ thoái hết vốn tại 8 công ty thành viên

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo PV Power đăng ký thoái toàn bộ vốn

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo PV Power đăng ký thoái toàn bộ vốn

PVMachino (PVM): Cổ phiếu lại nóng bởi thương vụ PVPower thoái 51,6% vốn

PVMachino (PVM): Cổ phiếu lại nóng bởi thương vụ PVPower thoái 51,6% vốn

24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 30-10

24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 30-10

22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 19 đến 23-10

22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 19 đến 23-10

Các cổ đông lớn cần gì ở PV Machino (PVM)?

Các cổ đông lớn cần gì ở PV Machino (PVM)?

Các cổ đông lớn cần gì ở PV Machino (PVM)?

Các cổ đông lớn cần gì ở PV Machino (PVM)?

PV Machino (PVM) giải trình chậm thoái vốn tại DAS, lên kế hoạch niêm yết tại HOSE

PV Machino (PVM) giải trình chậm thoái vốn tại DAS, lên kế hoạch niêm yết tại HOSE

PV Machino (PVM) giải trình chậm thoái vốn tại DAS, lên kế hoạch niêm yết tại HOSE

PV Machino (PVM) giải trình chậm thoái vốn tại DAS, lên kế hoạch niêm yết tại HOSE

PV Machino: Lợi nhuận quý III giảm, dự phòng tăng mạnh

PV Machino: Lợi nhuận quý III giảm, dự phòng tăng mạnh