Ông Ngô Nhật Phương: Tôi thực sự rút khỏi Pharbaco!

Ông Ngô Nhật Phương: Tôi thực sự rút khỏi Pharbaco!

Đó là khẳng định của ông Ngô Nhật Phương sau một loạt biến động sở hữu tại CTCP Dược phẩm Trung ương I...
Tín hiệu đổi chủ ở Pharbaco

Tín hiệu đổi chủ ở Pharbaco

REE, VIB, MRF, PBC, THI, MHC, ILA, DXP, NTH, DHN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

REE, VIB, MRF, PBC, THI, MHC, ILA, DXP, NTH, DHN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Pharbaco tăng vốn lên 900 tỷ đồng: Phát hành cho ai?

Pharbaco tăng vốn lên 900 tỷ đồng: Phát hành cho ai?

Dược phẩm Pharbaco bị phạt 85 triệu đồng do 'giấu' loạt báo cáo

Dược phẩm Pharbaco bị phạt 85 triệu đồng do 'giấu' loạt báo cáo

Cuộc 'lột xác' của Pharbaco

Cuộc 'lột xác' của Pharbaco

Dược phẩm Trung ương 1 (PBC) phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ

Dược phẩm Trung ương 1 (PBC) phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ

Pharbaco (PBC): Doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận cỏn con

Pharbaco (PBC): Doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận cỏn con

Pharbaco (PBC): Doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận cỏn con

Pharbaco (PBC): Doanh thu ngàn tỷ, lợi nhuận cỏn con

Đường về tay doanh nhân Ngô Nhật Phương của 'ông lớn' dược phẩm Pharbaco

Đường về tay doanh nhân Ngô Nhật Phương của 'ông lớn' dược phẩm Pharbaco

Pharbaco đã lặng lẽ được tư nhân hóa ra sao?

Pharbaco đã lặng lẽ được tư nhân hóa ra sao?