Kết quả thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính

Cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước 1/7/2021

Cấp khoảng 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước 1/7/2021

Bộ Công an triển khai 2 Dự án quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Công an triển khai 2 Dự án quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử

Triển khai 2 Dự án quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử

Triển khai 2 Dự án quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử

Bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Đề xuất chín nhóm thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Đề xuất chín nhóm thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự kiến vận hành vào 1/7/2021

Đảm bảo tiến độ kiểm tra, phúc tra thông tin phục vụ Dự án CSDL quốc gia về dân cư

Nỗ lực hoàn thành công tác thu thập dữ liệu dân cư

Từ năm 2023, sơ yếu lý lịch điện tử sẽ thay thế bản giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ cán bộ

Quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Thủ tướng quyết định cắt giảm gần 300 tỷ đồng tại dự án dữ liệu dân cư

Hơn 3.000 tỉ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm

Cắt giảm 25% TTHC lĩnh vực chi trả BHXH

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư sẽ được vận hành đúng tiến độ

Liên thông thủ tục giấy khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH

Khai trương cơ sở dữ liệu gần 100 triệu người về BHXH

Phải xóa bỏ suy nghĩ 'cát cứ' dữ liệu để xây dựng chính phủ điện tử

Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn trẻ em

Hết năm nay, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc

BHXH Việt Nam cải cách vì sự hài lòng của người dân

Cải cách thủ tục BHXH hướng tới sự hài lòng của người dân

Thủ tướng: Ưu tiên làm các dịch vụ công thiết yếu với người dân, DN

TP Hồ Chí Minh chi 500 tỷ đồng cho Đề án đô thị thông minh trong năm 2019

Quản lý dân cư bằng mã số định danh: Thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm hơn?

Ðẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ điện tử

Cần tập trung nguồn vốn để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư