Phát hiện tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc không người trôi trên biển Thừa Thiên - Huế

Tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc không người trôi trên biển Thừa Thiên - Huế

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển Thừa Thiên- Huế

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Xuất hiện 'tàu ma' không người trôi dạt trên biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Xuất hiện 'tàu ma' không người trôi dạt trên biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu sắt không người, chữ Trung Quốc... trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu sắt không người, chữ Trung Quốc... trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Một tàu có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Một tàu có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu 'ma' trôi gần cửa khẩu Thuận An

Phát hiện tàu 'ma' trôi gần cửa khẩu Thuận An

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ nước ngoài không người trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ nước ngoài không người trôi dạt trên biển

'Tàu ma' không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

'Tàu ma' không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển

Hãy tin ở chúng tôi

Hãy tin ở chúng tôi