Xem DÙ LƯỢN lên Mù Cang Chải

Xem DÙ LƯỢN lên Mù Cang Chải

Cơ hội bay miễn phí cho du khách tham dự lễ hội 'Bay trên mùa vàng'

Cơ hội bay miễn phí cho du khách tham dự lễ hội 'Bay trên mùa vàng'

Cơ hội bay đôi miễn phí cho du khách khi tham gia lễ hội hóa trang

Cơ hội bay đôi miễn phí cho du khách khi tham gia lễ hội hóa trang

Trải nghiệm dù lượn 'Bay trên mùa vàng 2018'

Trải nghiệm dù lượn 'Bay trên mùa vàng 2018'

Bay miễn phí cùng lễ hội 'Bay trên mùa vàng 2018'

Bay miễn phí cùng lễ hội 'Bay trên mùa vàng 2018'

Lễ hội hóa trang 'Bay trên mùa vàng' Mù Cang Chải

Lễ hội hóa trang 'Bay trên mùa vàng' Mù Cang Chải

'Bay trên mùa nước đổ'

'Bay trên mùa nước đổ'

Hào hứng bay trên mùa nước đổ

Hào hứng bay trên mùa nước đổ