Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng

Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng

Những năm qua, phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng' đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên...
Phê duyệt 'Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025'

Phê duyệt 'Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025'

Vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi

Vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Hết lòng chăm lo người cao tuổi

Hết lòng chăm lo người cao tuổi

Hội Người cao tuổi TP Thanh Hóa phát huy vai trò 'Tuổi cao – gương sáng'

Hội Người cao tuổi TP Thanh Hóa phát huy vai trò 'Tuổi cao – gương sáng'

Mang niềm vui đến với người cao tuổi

Mang niềm vui đến với người cao tuổi

Cán bộ, hội viên người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng

Cán bộ, hội viên người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng

Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Toàn tỉnh thành lập 708 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Toàn tỉnh thành lập 708 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào thi đua

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào thi đua