Thủ tướng mong muốn sớm mở đường bay thẳng Việt Nam-CH Czech

Chiều 1-10, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Jan Hamacek, Thủ tướng...