Chủ tịch Đạt Phương: Dự án thành công là có nhiều ánh đèn sáng lên

Chủ tịch Đạt Phương: Dự án thành công là có nhiều ánh đèn sáng lên

Năm 2002, nhận thấy tấm áo doanh nghiệp nhà nước khó có cơ hội để bản thân phát triển thêm, ông Lương Minh...