Chân dung CT Land- thành viên của CT Group

CT Land là một trong những đơn vị thành viên của CT Group.

Hệ sinh thái của C.T Group

VietTimes -- Tập đoàn C.T Group có đến vài chục thành viên, trong đó nhiều thành viên sở hữu khối tài sản lớn.