Thời tiết ngày 12/09: Nghệ An ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 12/09: Nghệ An ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Nghệ An hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa...
Thời tiết hôm nay 9/9: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết hôm nay 9/9: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày và đêm 07/09: Nghệ An ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày và đêm 07/09: Nghệ An ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày và đêm 5/9: Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to

Thời tiết ngày và đêm 5/9: Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to

Thời tiết ngày 26/8: Nghệ An ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 26/8: Nghệ An ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 19/8: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi

Thời tiết ngày 19/8: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi

Thời tiết 18/8: Nghệ An có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết 18/8: Nghệ An có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày 12/8: Nghệ An lại bước vào nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 12/8: Nghệ An lại bước vào nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 9/8: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 9/8: Nghệ An ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 3/8: Nghệ An nhiều mây, không mưa

Thời tiết ngày 3/8: Nghệ An nhiều mây, không mưa

Thời tiết ngày 19/7: Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ C

Thời tiết ngày 19/7: Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ C

Thời tiết ngày 18/7: Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ

Thời tiết ngày 18/7: Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ

Thời tiết hôm nay 24/6: Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt, 6 địa phương nóng trên 40 độ

Thời tiết hôm nay 24/6: Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt, 6 địa phương nóng trên 40 độ

Thời tiết ngày 20/6: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 20/6: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 18/06: Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Thời tiết ngày 18/06: Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt