Hà Nội: Nhiều cán bộ chiến sỹ Công an cùng người dân đội mưa đi hiến máu cứu người

Hà Nội: Nhiều cán bộ chiến sỹ Công an cùng người dân đội mưa đi hiến máu cứu người

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Cụm Thi đua số 5: Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự

Chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT

Chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT

Cụm thi đua số 5 Bộ Công an: Ký kết giao ước thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020

Cụm thi đua số 5 Bộ Công an: Ký kết giao ước thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020

Cụm thi đua số 5 - Công an Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Cụm thi đua số 5 - Công an Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

'Phát huy kết quả, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự'

Cụm Thi đua số 5 tổng kết phong trào thi đua năm 2019

Năm 2019, Ngành tổ chức xây dựng Đảng Cụm Thi đua số 5 thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Công an khánh thành nhà tình nghĩa tại Thừa Thiên Huế

Cụm thi đua số 5 CATP có 2.099 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng

Cụm thi đua số 5 khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

Cụm thi đua số 5 - Công an Hà Nội tranh tài kỹ năng cứu nạn, chữa cháy

Thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Công an

Giải bóng đá nam 7 người Cụm thi đua số 5 Bộ Công an

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Sơ khảo Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 – Cụm thi đua số 5

Cục Cảnh sát giao thông vô địch giải bóng đá Cụm thi đua số 5 Bộ Công an

Cụm Thi đua số 5, Bộ Công an ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018